Giới thiệu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 10
  • Tổng lượt truy cập : 611.432
Mạng lưới phát triển
Thứ ba,24/01/2017
Group chúng tôi bao gồm 3 công ty ở:Bắc Kinh, Thiên Tân (Trung Quốc) và  ở Đà Nẵng Việt Nam
Chúng tôi đang tập trung kinh doanh và phát triển thị trường ở Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Đông Nam Á